Polityka Prywatności

CEL I ZAKRES POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, Spółka Cabroz Ltd.(dalej jako „Spółka”) będąca jednocześnie Administratorem, oświadcza, iż wdrożyła wszelkie środki mające na celu ochronę danych użytkowników strony internetowej (dalej: “Użytkownicy”), czego wyrazem jest niniejsza Polityka Prywatności (dalej: “Polityka”).

Niniejsza Polityka opisuje w jaki sposób dane osobowe są zbierane, przetwarzane, wykorzystywane oraz zapisywane. Polityka określa również zasady przetwarzania danych osobowych oraz prawa Użytkowników związane z ich danymi osobowymi. Dane te zbierane są z przyczyn technicznych lub w celu oceny i rozwinięcia strony internetowej Spółki. Przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej Spółki zaleca się, aby Użytkownicy zapoznali się z postanowieniami niniejszej Polityki.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Spółka jest administratorem danych osobowych uzyskanych podczas korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z zasadami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”) oraz innych znajdujących zastosowanie przepisów prawa.

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Każdy Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych do odpowiedniego organu nadzoru. Użytkownikowi przysługuje również prawo do przeniesienia danych osobowych w tym prawo do żądania przekazania danych bezpośrednio do innego administratora, o ile jest to technicznie możliwe. Uzyskane dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, ani na ich podstawie nie będą podejmowane decyzje w sposób automatyczny. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu ulepszenia strony internetowej Spółki. Podanie danych osobowych nie stanowi wymogu ustawowego ani nie jest zobowiązaniem wynikającym z umowy. Jeżeli Użytkownik zadecyduje, że przetwarzanie danych osobowych powinno zostać ograniczone, Spółka nie będzie w stanie dopasować strony internetowej do potrzeb Użytkownika. Co więcej, takiej sytuacji strona internetowa może nie działać w sposób poprawny.

JAKIEGO RODZAJU DANE OSOBOWE MOGĄ ZOSTAĆ ZEBRANE?

Dane osobowe, które mogą zostać zebrane to dane dotyczące Użytkowników, w tym informacje o ich sposobie korzystania ze strony internetowej. Tego typu dane mogą zawierać informacje o preferencjach Użytkowników, sposobie wyszukiwania informacji na stronie internetowej oraz historię przeglądania strony. Spółka wykorzystuje tego typu informacje w celu ulepszenia swoich usług oraz zidentyfikowania obszarów strony wymagających poprawy. Z tego powodu Spółka może zbierać dane takie jak: adresy IP, datę i godzinę odwiedzenia stron, pobraną ilość danych, informacje o urządzeniach i systemach, z których korzystają Użytkownicy, informacje o lokalizacji itp.

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE?

Dane przetwarzane są w celach:

i) statystycznych,

ii) utrzymania kontaktu z Użytkownikami,

iii) oceny i optymizacji strony internetowej Spółki.

W szczególności, Spółka może przetwarzać dane aby:

i) umożliwić korzystanie ze strony;

ii) określić ustawienia połączenia;

iii) zapewnić bezpieczeństwo systemu;

iv) śledzić aktywność Użytkowników na stronie;

W razie potrzeby wykorzystania danych w innych celach, Spółka poinformuje Użytkownika o wszelkich zmianach.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 par. 1 ust. f) RODO. Przetwarzanie jest zgodne z prawem ponieważ administrator posiada interes w optymalizacji i ocenie strony internetowej, utrzymywaniu kontaktów z użytkownikami, uzyskiwaniu danych statystycznych oraz podniesieniu jakości świadczonych usług.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny w celu przetwarzania takich danych. W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika żądania usunięcia danych osobowych, dane te nie będą dalej przetwarzane.

INNE DANE OSOBOWE

Spółka pobiera innego rodzaju dane osobowe, niż wymienione powyżej, jeżeli ich przetwarzanie jest niezbędne w celu świadczenia usług lub jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Spółki lub w przypadku, gdy Spółka uzyskała odrębną zgodę na ich przetwarzanie. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi w tym przypadku odpowiednio art. 6 par. 1 ust. 1 a), b) lub f) RODO.

WYCOFANIE ZGODY

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda może zostać wycofana w każdym czasie przez wysłanie wiadomości e-mail Spółki lub pocztą na adres siedziby Spółki. Wszelkie dane kontaktowe Użytkownik odnajdzie w Formularzu Kontaktowym zamieszczonym na stronie.

Z KIM MOGĘ SIĘ SKONTAKTOWAĆ W CELU UZYSKANIA INFORMACJI O MOICH DANYCH

OSOBOWYCH?

W razie jakichkolwiek pytań związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt za pośrednictwem wiadomości e-mail pod adresem wskazanym w Formularzu Kontaktowym. Pytania można wysyłać również pocztą na adres do korespondencji Spółki.

Dołącz do nas

W naszym zespole zawsze jest miejsce dla ambitnych, zaangażowanych ludzi. Sprawdź nasze oferty – może znajdziesz coś dla siebie?

Oferty Pracy

Nasi Partnerzy